POVOLENÍ LEZENÍ v chráněných oblastech ČR

Seznam následujících lokalit se týká pouze skal nacházejících se na území chráněných oblastí.
Soupis udává pouze povolení či zákaz lezení a časové omezení. Pro nedostatek místa, zde není možno uvádět celé znění výjimek a povolení. Toto je pravidelně, po nabytí právní moci, uveřejňováno v časopise Montana, a je k dispozici u jednotlivých správců oblastí, předsedy KOP ČHS a na ČHS v Praze.
Prosím předsedy oddílů o případné doplnění, či nahlášení změn adres správců jednotlivých oblastí na adresu ČHS: Mezi stadiony 40 (PS 40), 160 17 Praha 6, tel.: 02/20513697

Vysvětlivky:
NPR - národní přírodní rezervace
NPP - národní přírodní památka
PR - přírodní rezervace
PP- přírodní památka
KP - kulturní památka

 

XV. BROUMOVSKO

Adršpašsko-teplické stěny (NPR)
správce oblasti: Václav Bruckner, 549 51 Dolní Adršpach 1/8
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 10. 1997
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 31. 10. 1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce.

Broumovské stěny (NPR)
správce oblasti: Stanislav Beneš
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 10. 1997
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 31. 10. 1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce.

I. ZÁPADNÍ ČECHY
zástupce ČHS: Oldřich Hein, Kolárova 6, 301 21 Plzeň, tel: 019 7054410 - práce

Svatošské skály (NPP “Jan Svatoš”)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 12. 1997,
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 12. 11. 1997
lezení povoleno bez časového omezení,
Zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce.

Kozelka (PR)
ukončení platnosti povolení nestanoveno.
lezení povoleno bez časového omezení,
lezení se řídí Horolezeckým řádem,

Goethova skála (PP)
povolení platí do: 31. 12. 1999

Tupadelské skály (PP)
časové omezení: lezení povoleno pouze v době od 1.7. do 31.12.

Loupensko (PP)
časové omezení: lezení povoleno pouze v době od 1.7. do 31.12.

Andrejšky (PP)
lezení povoleno bez časového omezení,
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

Žďár u Rokycan (PR)
časové omezení: lezení povoleno pouze v době od 1.7. do 31.11, od 1.12. do 31. 1. pohyb mimo značené cesty pouze od svítání do soumraku,
ukončení platnosti povolení nestanoveno,
k 1.7. každého roku bude na OÚ Rokycany předložen roční výkaz návštěvnosti s udáním data a počtu horolezců v PR Žďár (opis stěnových knížek), dále bude předložen aktualizovaný jmenný seznam členů ČHS.

Vysoký kámen (PP)
zákaz lezení.

II. JIŽNÍ ČECHY
zástupce ČHS: František Vondruška, Gomelská 2774, 390 01 Tábor

Šumava (NP)
zákaz lezení.

Kleť (PR - CHKO Blanský les)
ukončení platnosti povolení nestanoveno.
lezení povoleni bez časového omezení,

Chroustík (PR)
správce oblasti: František Vondruška, Gomelská 2774, 390 01 Tábor
ukončení platnosti povolení nestanoveno.
lezení povoleni bez časového omezení,

III. ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA
zástupce ČHS: Ing. Doležal, Hornická 970/11, 592 31 Nové město na M.

CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

A. Bez časového omezení je lezení povoleno na těchto útvarech:
Drátník
Čtyři palice

na skalním útvaru Tvrz zrušeny cesty 23-31,
Opomenutá a Děvín - zákaz lezení.
Devět skal
lezení povoleno pouze na S stěnách hlavního hřebene a na J stěně Trůnu.

Malínské skály
Srnčí věž, Výspa, Škuner a Buldok - bez omezení,
ostatní skály - zákaz lezení.

Milovské perníčky
skalní útvar pod cestou - zákaz lezení.

Pasecké skály
na Omšelém hřebenu skalního útvaru Pecen a na SV stěnách skalních útvarů Pernštejn a Vyhlídka je zákaz lezení v době od 1.3. do 30.6.

Vávrova skála

Rozštípená skála

B. Na následujících skalních útvarech je zákaz lezení v době od 1.3. do 30.6.:

Bílá skála
S část skály - zákaz lezení.

Ostrá skalka a Uhlíř

Zkamenělý zámek a Pivovar

Rybenské Perníčky

Štarkov

Tisůvka

CHKO ŽELEZNÉ HORY
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

A. Bez časového omezení je lezení povoleno na těchto útvarech:

Mašinka

Převislá

Dvojstěna.

B. Na následujících skalních útvarech je zákaz lezení v době od 1.1. do 1.5.:

Doubravský pilíř

Bivaková

Velký hrádek

C. Na následujících skalních útvarech je zákaz lezení:

Jitčina stěna

Mikšova skála.
okres JIHLAVA

na následujících skalních útvarech není stanoveno ukončení platnosti povolení, lezení je povoleno bez časového omezení v následujících terénech:

Přední skála (PP)

Na skalce (PP)

Mrhatina (PR)
správce oblasti: Zdeněk Laník, U rybníčku 4, 586 01 Jihlava

Čertův hrádek (PP)
správce oblasti: Zdeněk Laník, U rybníčku 4, 586 01 Jihlava

Míchova skála (PP)

Štramberk a Kamenné moře (PR).
správce oblasti: Zdeněk Laník, U rybníčku 4, 586 01 Jihlava

IV. KUTNOHORSKO

žádný z lezeckých objektů se nenachází v chráněném území.

V. JIŽNÍ MORAVA
zástupce ČHS: Pavel Weisser, Tůmova 12, 616 00 Brno,
správce oblasti: Štěpán Ptáček, Teyschlova 5, 635 00 Brno

CHKO MORAVSKÝ KRAS

Moravský kras - střed (Vývěry Punkvy) (NPR)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 12. 1997,
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 6. 11. 1997,
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce:

- propast Macocha a Klenba
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12., ale jen se souhlasem Správy CHKO Moravský kras, Sadová 2, Blansko a Správy českých a moravských jeskyní, Svitavská 13, Blansko.

- Beran a Rorejsy
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12.,

- Masiv Koně a Policejní stěna
lezení povoleno celoročně,

- stěna Nad vodárnou (pouze pravá polovina)
lezení povoleno celoročně,

- Kateřinský prst
lezení povoleno celoročně,

- Býčí roh (Zábranského stěna)
lezení povoleno celoročně,

- stěna Za zrcadlem
lezení povoleno celoročně,

- Saxifrága
lezení povoleno celoročně,

- Henryho stěna (pouze pravá polovina)
lezení povoleno celoročně.

Býčí skála (NPP)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 12. 1997,
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 6. 11. 1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce:

- Stěna nad výtokem
lezení povoleno celoročně,

- Krkavčí skála
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12.,

- Věž Modrého rysu (Riviéra)
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12.,

- Malé stěnky
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12.,

- Býčí skála
lezení povoleno v období od 15.6. do 31.12.,

- Kostelík
lezení povoleno celoročně.

Rudické propadání (NPP)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 12. 1997,
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 6. 11. 1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce:

- Skály v Kolíbkách
lezení povoleno celoročně,

- Skály nad propadáním
lezení povoleno celoročně,

- Skály v Kamenném žlíbku
lezení povoleno celoročně.

Holštejn
ukončení platnosti povolení nestanoveno.
horolezecká činnost je povolena pouze v následujících terénech:

- Vaňousovy díry
lezení povoleno celoročně,

- stěna v Buči
lezení povoleno v období od 16.7. do 31.12.,

- stěna nad Holštejnskou jeskyní
lezení povoleno celoročně,

- Stará Rasovna
lezení povoleno celoročně.

Mokrá u Brna
ukončení platnosti povolení nestanoveno
horolezecká činnost je povolena pouze v následujících terénech:

- Bayerova skála
lezení povoleno celoročně.

Sloup
ukončení platnosti povolení nestanoveno
horolezecká činnost je povolena pouze v následujících terénech:

- Evropa a Indie
lezení povoleno celoročně,

- Stěna nad Poustevnou
lezení povoleno celoročně,

- Otec, Matka a syn
lezení povoleno celoročně,

- Stěna nad Sloupskou jeskyní
pouze s předchozím souhlasem Správy českých a moravských jeskyní, Svitavská 13, Blansko, případně vedoucím provozu Sloupsko-šošůvských jeskyní,

- Hřebenáč
lezení povoleno celoročně,

- Staré skály
lezení povoleno celoročně.

CHKO Pálava

Děvín (NPR)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31. 12. 1996,
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 6. 11. 1996
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce,
lezení povoleno jen v lokalitě Martinka
lezení povoleno celoročně.

VI. JESENÍKY
zástupce ČHS: Ing. Antonín Gromus, U rybníka 5, 795 01 Rýmařov.

CHKO JESENÍKY
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

A. Bez časového omezení je lezení povoleno na těchto útvarech:

Skály v okolí Ostružné
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Podzámčí
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Aloisov
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Kalafatyčova plotna
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Výří kameny
správce oblasti: p. Pytela

Rabštejn (PR)
správce oblasti: Ing. Antonín Gromus, U rybníka 5, 795 01 Rýmařov.

B. Na následujících skalních útvarech je zákaz lezení v době od 1.2. do 31.6.:

Čertovy kameny
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Kobrštejn
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Skály pod Bleskovcem
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Josefovské skály
správce oblasti: Ing. Bohumil Hajzera, 790 61 Lipová Lázně 507

Sokolka
Ing. Zdeněk Janů, Králec 25, 738 20 Dolní Studénky

Skály nad hřbitovem v Ludvíkově
správce oblasti: p. Pytela

Křížek u Karlovy Studánky
správce oblasti: p. Pytela

Antoníček
správce oblasti: Ing. Antonín Gromus, U rybníka 5, 795 01 Rýmařov

Ferdinandov
správce oblasti: Ing. Antonín Gromus, U rybníka 5, 795 01 Rýmařov.

C. Lezení povoleno v době od 1.11. do 28.2. následujícího roku:

Vysoký vodopád (PR)
k lezení v tomto časovém období je nutný souhlas Správy CHKO Jesníky, Malá Morávka 27, tel.: 0647/5240. Žádost o povolení lezení uplatňuje žadatel prostřednictvím příslušného hor. oddílu .

VII. BÍLÉ KARPATY a BESKYDY
zástupce ČHS: Miloš Kebrt, Alšova 24, 737 01Český Těšín

Mazák (NPR)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: přerušeno řízení - nesouhlas Lesů
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 25. 11. 1994!
správce oblasti: Miroslav Šigut, Pražmo č.p. 140

Pět kostelů (NPR Pulčín - Hradisko)
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: čeká se na vyřízení z MŽP ČR v Praze
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 9. 11. 1995!
správce oblasti: J. Černota, Huslenky č.p. 139

VIII. ČESKÝ KRAS

Karlštejn (NPR)
správce oblasti: Petr Resch, Školní 2023, 269 01 Rakovník
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31.12.1997
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 6.11.1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce.

IX. STŘEDNÍ ČECHY
ukončení platnosti povolení: 31.12.1998
zástupce ČHS: RNDr. Vladislav Strnad, Třeboradická 1067, Praha

CHKO KŘIVOKLÁTSKO

Lezení na následujících terénech povoleno v době od 1.5. do 31.12.:

Vraní skála (PP)
návštěvnost horolezců se omezuje na 6 osob/měsíc,

Světovina u Zbiroha

Dehtická skála

Skály u Chlumu u Rakovníka

Skála v okolí Zbirožského zámku

Čertova skála u Zbiroha

Hlavatice

Černá skála

Věže u hájovny “Na Hřebenech”

Hudlická skála

Žlutá skála - Sýkořice.

Holý vrch (NPR Údolí Únětického potoka)
správce oblasti: HO Bohnice, Praha
ukončení platnosti povolení: 31.12. 2000,
lezení povoleno celoročně.

Blaník (PR)
zákaz lezení.

Bránická skála (PP)
neuplatňován nárok ze strany ČHS - bezvýznamný terén.

U následujících lokalit bylo přerušeno správní řízení z důvodu nepředložení nákresů s vyznačením tras výstupů a zajišťovacích prostředků:

Kozí hřbety (PR)

Divoká Šárka (PR)

lom Vysoká a Pod útesy (PR Prokopské údolí)

X. DUBSKÉ SKÁLY
zástupci ČHS: RNDr. Vladislav Strnad, Třeboradická 1067, Praha a
RNDr. Radek Mikuláš, Jeseniova 93, 130 00 Praha 3.

CHKO KOKOŘÍNSKO

A. Na následujících skalních útvarech je zákaz lezení:

Pokličky (PR)

Špičák u Střezivojic (PP)

Kamenný vrch (PP)

B. Na následujících skalních útvarech je lezení povoleno v době od 1.7. do 31.12.:

Planý důl
správce oblasti: Otto Cihelna, Stračická 612, 411 08 Štětí,

Vlhošť
správce oblasti: Otto Cihelna, Stračická 612, 411 08 Štětí.

C. Na následujícím skalním útvaru je lezení povoleno v době od 15.6. do 31.12.:

Velký Beškovský kopec

Vidimský důl
bez časového omezení , omezení plošné.

údolí Pekla (NPR)
zákaz lezení

Pekelník (objekt vně rezervace)
bez omezení

Pecopala (NPR)
zákaz lezení

Podivínské kameny (PP)
zákaz lezení

Všechny objekty mimo CHKO - lezení povoleno.

XI. ČESKÝ RÁJ
zástupce ČHS: Radovan Kuchař, Hrubá Skála 36, 512 62 Sedmihorky
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

CHKO ČESKÝ RÁJ

Skály na Mužském
správce oblasti: Miloslav Zedník, Mladá Boleslav,
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.

- Vlčí důl a Plakánek
lezení zakázáno

- Drábský masiv, Partyzán, Sloup (KP)
prozatím zákaz lezení - rozhodnutí OÚ - odd. kultury M. Boleslav vydal dne 21.1.1998 rozhodnutí o zákazu lezení.

Skály mezi Mužským a Hruboskalskem
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.

Hruboskalsko
správce oblasti: TJ Český ráj - Radovan Kuchař
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.

- Údolíčka
lezení povoleno v době od 1.7. do 30.9

- Čertova ruka(PP)
lezení je možné provozovat pouze na Opomenuté.

Skály mezi Hruboskalskem a Prachovem
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.
lezení je možné provozovat pouze na věžích: Hlavatá skála, Válečník, Starý hrad I a II, Žehrovská věž, Houpačka, Vodní skála, všechny věže v oblasti Hrudka a masiv proti hrázi rybníka Věžák - Kouzelník.

Prachovské skály (PR)
správce oblasti: Jiří Všetečka, Jičín
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.
lezení zakázáno na masivy.

Lezení zakázáno v následujících lokalitě:

- Javorový důl,
a na věže:

- Krakonoš, Orel, Želva - J stěna, Kapucín - J cesta, Motlidba - V cesta,

v lokalitě:
- Babinec
lezení povoleno v době od 1.5. do 30.9. , mimo Dračí rokle s přilehlou boční roklí vč. Loupežníka, kde je zákaz lezení.

XII. LABSKÉ PÍSKOVCE

Pravčická brána (NPP)
správce oblasti: Petr Laštovička, Dolní Žleb,
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 30. 9. 1997
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 12. 11. 1997
zahájeno správní řízení na MŽP ČR v Praze o nové výjimce.
na MŽP ČR v Praze zahájeno správní řízení.

CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

ukončení platnosti povolení nestanoveno.

Tisá
správce oblasti: Jiří Malík, Hostovice 58, 400 04 Ústí nad Labem
lezení bez omezení

Rájec
lezení bez omezení

Ostrov
lezení bez omezení

Bělá
lezení bez omezení

Labské údolí
správce oblasti: Ríša Litochleb
zákaz lezení v úseku Děčínská věž - Severní terasa (netýká se věže Cestář)

Hřensko
zákaz prvovýstupů na masivy

Vysoká Lípa
zákaz prvovýstupů na masivy,
zákaz lezení na skály v Mlýnské rokli a v Hlubokém dolu a S od nich v období od 1.2. do 31.7.

Srbská Kamenice
zákaz prvovýstupů na masivy,

Jetřichovice
zákaz prvovýstupů na masivy,
zákaz lezení na věže Kuželka a Herkules,

Na Tokáni
zákaz prvovýstupů na masivy,
zákaz lezení od 1.2. do 31.7. (neplatí pro věže Tokáňská věž, Tokáňská jehla a Vosí věž),

Kyjovské údolí
zákaz prvovýstupů na masivy,
zákaz lezení na věže Hraniční kámen a Orlí věž,
lezení na vodním ledu na celém území CHKO Labské pískovce je zakázáno.

XIII. LUŽICKÉ A JIZERSKÉ HORY
zástupci ČHS: Petr Hejtmánek a Vladimír Janko

Suché skály(NPP)
správce oblasti: Jan Kusko, Nová pasířská 11, 466 01 Jablonec nad Nisou.
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31 12. 1997
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 4. 11. 1997
bez časového omezení,

Kozákov (NPR)
správce oblasti: Ing. Karel Hejduk, Šumburk 153, Tanvald
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: ve správním řízení
žádost o udělení nové výjimky podaná na MŽP ČR dne: 16. 11. 1996

Klokočské skály (PR)
správce oblasti: Ing. Karel Hejduk, Šumburk 153, Tanvald
lezení povoleno v době od 1.4. do 31.10.

- Junák (Orlí hnízdo) - věž vedle hradu Rodštejn
zákaz lezení.

- Zelený důl
lezení povoleno v době od 1.7. do 31.10.

- lom “Na pánvičkách”
podmínky lezení upravuje rozhodnutí OkÚ Semily.

Borecké skály (PP)
lezení povoleno v době od 1.7. do 31.10.

CHKO JIZERSKÉ HORY
Čeká se na sloučení jednotlivých NPR do jedné NPR Bučiny. Lezení v jednotlivých NPR zatím ústně odsouhlaseno Správou CHKO Jizerské hory .

CHKO LUŽICKÉ HORY
ukončení platnosti povolení nestanoveno.

A. Lezení zakázáno na následujících lokalitách:

- Pustý zámek (PP)

- Zlatý vrch (NPR)

- Věže na Bukovině - Studená věž a Kamzičí věž.

B. Lezení omezeno na následujících lokalitách:

- Klíč (PR)
zákaz lezení od 1.3. do 30.9.

- Tolštejn
zákaz lezení od 1.3. do 30.4.

- Břidličný vrch
lezení povoleno v SZ části na vodním ledu,

- Milštejn
lezení povoleno pouze na hlavní skálu v rozsahu Severní vrchol - Hlavní vrchol.

XIV. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
ukončení platnosti povolení: 31.12. 2001

Vraňovská jehla a Strážce
lezení povoleno celoročně,

Francova hora - J stěna
lezení povoleno celoročně,
správce oblasti: Josef Nestler, Mirošovice 22, 417 57 pošta Hrobčice

Baba
lezení povoleno celoročně,

Litochovické skály
lezení povoleno celoročně,

“Cima” Brná (PR Sluneční stráně)
správce oblasti: František Kovařík, Dukelských hrdinů 530/13, 400 01 Ústí nad Labem
zákaz lezení v době od 20.4. do 20.6.

Vrabinec - Hlavní, Střední a Malá věž, Střední jehla (PR)
zákaz lezení v době od 20.4. do 20.7.
správce oblasti: ?

Bořeň (NPR)
správce oblasti: Ladislav Voros, Baanova 6/1393, 415 01 Teplice
výjimka ze zákazu lezení ze zákona 114/1992 platí do: 31.1. 2001
tři úseky:

  1. zákaz lezení v úseku kramlované cesty (včetně strže) až po S hřebenovku a na Bílinské jehle,
  2. lezení povoleno v době od 1.9. do 31.1. následujícího roku v úseku S hřebenovky po pravý S pilíř (cets Melta),
  3. na ostatních partiích NPR je lezení povoleno celoročně, včetně prostoru od Stěny nebes po Řehořův komín.

Zlatník (PP)
správce oblasti: Stanislav Emingr, Lidická 77, bl.6OO, 434 11 Most
lezení povoleno v období od 1.8. do konce února následujícího roku.

Kozí vrch (PR)
zákaz lezení.

XVI. KRKONOŠE

Krkonoše (NP)
ukončení platnosti povolení nestanoveno.
Na území národního parku je zákaz lezení mimo následující objekty:

- Hnědé skály

- Hranostají skála

- Emin kámen

- Lubošské skály